СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

... (претходна/сва питања)

- Скупштина је највиши орган Синдиката. Заседа једном годишње, с тим да је свака четврта – изборна, бира све органе Синдиката и доноси сва акта;
- Извршни одбор, састављен је од председника локалних синдикалних организација, доноси све одлуке између два заседања Скупштине; има председника и његовог заменика;
- Председник заступа синдикат у свим стварима;
- Два потпредседника, по потреби, замењују председника;
- Председници локалних синдикалних организација;
- Чланови одбора локалних синдикалних организација
- Колективни уговор;
- Оснивање Конфедерације слободних синдиката;
- Додатно здравствено осигурање;
- Привођење крају преговора око допунског приватног пензијског осигурања;
- Хумано решавање евентуалног вишка запослених: преквалификацијом, стимулисањем добровољног одласка из Предузећа уз значајну материјалну надокнаду, издвајањем пратећих делатности у посебна предузећа – "ћерке", чији ће оснивач бити Телеком, уз значајну помоћ и контролу Синдиката, На нивоу гране Поште и Телекома: иницијатива и реализација окупљања најбољих стручњака за транзицију, за које смо сигурни да ће се изборити за најбољи могући социјални програм и бесплатне акције за запослене и пензионере из државног пакета...
- Модернизација кроз реорганизацију Синдиката;
- Константна едукација синдикалних повереника и чланства, преко радионица, семинара;
- Обучавање тимова за преговоре;
- Сталан рад на подизању нивоа синдикалне свести и припреме за сурове услове тржишне конкуренције;
- Успостављање међурегионалне сарадње са синдикатима Телекома у земљама бивше Југославије и региона кроз семинаре, дружења, спортска надметања;
- Повезивање са сродним европским синдикатима;
- Укључивање у рад међународних синдикалних централа.