СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

... (претходна/сва питања)

- Схватајући сву комплексност и озбиљност транзиционих процеса и улоге коју синдикат мора да има у заштити запослених, руководство нашег синдиката ангажује екипу врсних стручњака који, у првом тренутку, истражују неправилности, подносе кривичне пријаве, инструирају наше чланове за преговоре са пословодством. Касније се, поред инжењера телекомуникација, економисте, правника и стручњака за транзицију, ангажује и професионалан новинар, јер се схвата значај који има информисање за запослене. Запосленима, ако су добро информисани, не може да се манипулише. Тако да имамо сајт (sindikat-telekoma.co.yu), који се дневно ажурира и лист Телеком вести, које излазе једном месечно. Преко сајта нашег синдиката запослени могу да комуницирају са пословодством. Истовремено, информативна служба организује сусрете запослених са синдикалним руководиоцима и запосленима по регионима или већим градовима.
Наша правна служба пружа бесплатну правну заштиту нашим члановима, али се стара и о свим актима Предузећа да буду у складу са интересима запослених.
У складу са временом, ангажовали смо агенцију која брине о нашем материјално-финансијском пословању.
Административни послови и маркетинг су поверени Секретаријату Синдиката.
- Поред поменуте Комисије за праћење спровођења и примену Колективног уговора, имамо Комисију за заштиту на раду, која бије љуту битку за тако недостајуће опрему и алате. То је резултирало видљивим побољшањем у 2003. и овој, 2004. години. Наравно да тиме нисмо задовољни! Може боље! И – биће!
Статутарна комисија, вредно и студиозно, ради последњих годину дана на потпуној реорганизацији – реформи Синдиката. Она, коначно, треба да озваничи идеје због којих смо настали и да наш синдикат устроји онако како су то учинили они који су много испред нас у синдикалном организовању и раду!
Фонд солидарности се бави, примерено нашим условима, давањем помоћи за набавку лекова, лечење, смртне случајеве блиских сродника. Наша жеља је да овај фонд, једног дана, прерасте у Штрајкачки фонд.
Надзорни одбор брине да све што се ради у синдикату буде у складу са законом и нашим интерним актима.
Ово су стални органи нашег синдиката. По потреби, Извршни одбор формира и друге комисије, или делегира изабране чланове у одређене форуме, као што су преговарачки тимови из различитих области и слично.
- Скупштина је највиши орган Синдиката. Заседа једном годишње, с тим да је свака четврта – изборна, бира све органе Синдиката и доноси сва акта;
- Извршни одбор, састављен је од председника локалних синдикалних организација, доноси све одлуке између два заседања Скупштине; има председника и његовог заменика;
- Председник заступа синдикат у свим стварима;
- Два потпредседника, по потреби, замењују председника;
- Председници локалних синдикалних организација;
- Чланови одбора локалних синдикалних организација
- Колективни уговор;
- Оснивање Конфедерације слободних синдиката;
- Додатно здравствено осигурање;
- Привођење крају преговора око допунског приватног пензијског осигурања;
- Хумано решавање евентуалног вишка запослених: преквалификацијом, стимулисањем добровољног одласка из Предузећа уз значајну материјалну надокнаду, издвајањем пратећих делатности у посебна предузећа – "ћерке", чији ће оснивач бити Телеком, уз значајну помоћ и контролу Синдиката, На нивоу гране Поште и Телекома: иницијатива и реализација окупљања најбољих стручњака за транзицију, за које смо сигурни да ће се изборити за најбољи могући социјални програм и бесплатне акције за запослене и пензионере из државног пакета...