Број 4                                                                                              октобар 2006

ВАШЕ ЗДРАВЉЕ НАША БРИГА

Сарађиваћемо са Удружењем Дентинус, које се бави заштитом права пацијената кроз посредовање у пружању стоматолоских услуга између пацијената, својих чланова, и мреже врхунских стоматолошких ординација које својим дугогодишњим радом и провереним квалитетом услуга завређују статус сарадника Удружења Дентинус. Као сараднике Удружење тренутно окупља двадесет реномираних београдских приватних стоматолошких ординација, две зуботехничке лабораторије и рендген центар.
        Остале информације на Интернет адреси: www.dentinus.org.yu
        Преузмите образац Потврде и Решења о административној забрани