ПОГОДНОСТИ

ПЛАНИНКА: ПРОЛОМ БАЊА, ЛУКОВСКА БАЊА, КУРШУМЛИЈСКА БАЊА, ЂАВОЉА ВАРОШ
Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања" даје могућност члановима Синдиката и члановима њихових породица да користе услуге смештаја и исхране са програмима лечења у хотелима "Радан" 3* у Пролом Бањи и "Јелак" 3*, "Копаоник" 3* и "Бела Јела" 4* у Луковској Бањи, као и хотелу којим располаже у Куршумлијској Бањи по специјалним ценама и на одложено плаћање цене услуга на 8 (осам) једнаких месечних рата без камате рате без камате путем административне забране

.

Детаљније:

Погледајте званичне сајтове: