01.12.2021.

ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

 

Синдикат је уговорио сарадњу са Адвокатском канцеларијом Ђорђe Шекуларaц, са седиштем у Београдu, ул. Краљице Наталије бр.21 која се односи на заступање чланова синдиката у поступцима због повреда на раду и у поступцима поводом повреда права из радног односа, што укључује и случајеве незаконитог отказа. Чланови Синдиката, који имају потребу за адвокатским услугама могу контактирати адвоката ради детаљнијих информација и потписивања пуномоћја о заступању и закључења уговор о заступању.

Клијент током поступка нема материјалних обавеза до окончања поступка.

У случају успеха у спору, адвокату припадају трошкови за заступање према одмерењу суда, трошкове судског поступка (које је претходно сносио), као и награда у износу од 20% од наплаћеног потраживања на име добијене накнаде за повреде на раду и 10% од наплаћеног потраживања на име добијене накнаде на име незаконитог отказа.

Адвокат Ђорђe Шекуларaц
063/320-720
011/3629-144