СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

05.04.19.:

 

ПОНУДЕ БАНАКА ЗА ЧЛАНОВЕ

 

Твоја прилика да освојиш 5.000 динара!

 

 

 

Понуде осталих банака:

 

     

 

 

 

     

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs