СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

11.07.18.:

ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

 

 Удружење домаћана Србије Дућан српски домаћин из Београда, ул. Маршала Бирјузова 14а даје могућност члановима Синдиката да у малопродајном објекту купе робу из производног програма фабрике Граб д.о.о. (ракија, сокови, џемови, мед и друго) по фабричким ценама и то на одложено плаћање робе на 3 (три) једнаке месечне рате без камате, с тим да је најмањи износ појединачне месечне рате 2.000,00 динара (двехиљадединара).
 

Детаљније http://jomilgroup.rs/proizvodi/grab-d-o-o/

Погледајте и видео: https://www.youtube.com/watch?v=HFIK343OkeU

 

Образац административне забране:
За запослене у Телекому
За запослене у Телусу

 

Погледајте ценовник:

 

 

 


 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs