СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

21.07.15.:

Погодност за чланове

 

Чланови Синдиката имају могућност куповине робе (лаптоп, рачунари, ТВ и аудио опрема, бела техника, мали кућни апарати и др.) у објекту ”BC GROUP COMPUTERS“ д.о.о. у Београду, ул. Дурмиторска бр.3 или путем оn-line куповине на сајту http://www.bcgroup-online.com/index/ уз одложено плаћање купљене робе у 6 (шест) једнаких месечних рата без камате по важећим ценама или у 12 (дванаест) једнаких месечних рата уз увећање цена за 10 %.

 

Детаљније погледајте на сајту http://www.bcgroup-online.com/index/

 

Административна » 

 

 

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs