СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

17.11.14.:

ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

 

Чланови Синдиката имају могућност да код Агенције за посредовање при регистрацију возила ОНЕСТА 1 ПР Драгица Бојић из Београда, ул. Војводе Симе Поповића бр. 18, регистрацију своја возила, изврше технички преглед возила и уплате осигурање од аутоодговорности уз бесплатно посредовање у регистрацији возила на њихов захтев, са могућношћу одложеног плаћања свих трошкова регистрације, полисе осигурања и техничког прегледа у 5 (пет) једнаких месечних рата путем административне забране, с тим да максимални износ кредита може бити 35.000,00 динара по особи.

 

Агенција услугу посредовања у регистрацији возила пружa без накнаде (бесплатно), a услуга техничког прегледа износи 1.500,00 динара.
 

Преузмите образац административне забране
- За запослене у Телекому
»
- За запослене у Телусу
»

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
99web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs