РЕГИЈА "БЕОГРАД", СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

30.12.13.:

Погодност за чланове

 

 „Glass service“ пружа члановима Синдиката услуге замене, уградње и репарације стакала, полирање фарова и затамљивање стајала на одложено плаћање у више рата путем административне забране уз попуст од 5% цене за све услуге, и то за услуге у износу до 10.000,00 динара у 3 (три) једнаке месечне рате без камате и за услуге у износу преко 10.000,00 динара у до 6 (шест) једнаких месечних рата без камате.

 

административна забрана „Телеком Србија“ а.д.

административна забрана „Телус“ а.д.
 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs