РЕГИЈА "БЕОГРАД", СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

23.06.11.:

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА РЕГИЈЕ БЕОГРАД СО ВАЉЕВО И СО ШАБАЦ

 

Трочлана делегација 8. јуна 2011. године регије Београд коју су чинили председник Небојша Вучинић, заменик председника Саша Пантић и председник СО Београд 1 Александар Павловић посетила је одбор СО Ваљево. Прва излагања и коментари били су везани за добијање потврде о износу броја акција по години стажа и будуће промене у структури капитала компаније после поделе акција грађанима и запосленима и бившим запосленима, права запослених из колективног уговора, даља либеларизација тржишта у телекомуникацијама, спровођењу постојећег Споразума репрензетативних синдиката и потписивање новог, активности око Удружења малих акционара и друге актуелне теме. Чланови одбора СО Ваљево су заједно са председником СО изнели стање у Синдикалној организацији, финансиски и план рада за наредни период. Поменуто је и стање у ИЈ Ваљево.

 

Председник регије Београд Небојша Вучинић и заменик председника Саша Пантић 10. јуна 2011. године су посетили одбор СО Шабац где су учесници састанка међусобно разменили информације везане за удружење акционара Телекома Србија а.д., функционисање компаније после неуспелог тендера, састанку у Министарству економије 2. јуна .Веома активно уцешће на састанку су имали чланови одбора СО који су посебно истакли проблем око нивоа и напредовања по истим посебно у основној делатности .

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
99web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs