Број 7                                                                                                     фебруар 2007

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ПРИВАТНОСТ 
први део
-приватност и информацијска приватност-

Недавно се појавио интересантан стручни рад групе аутора о приватности и угрожавању приватности у технички развијеном окружењу. Ова област интересантна је за сваког појединца, али и за нас као професионалце, па наводимо најбитније ставове и информације, јер у данашње време подаци се складиштирају у меморије десетина и стотина рачунара у току сваког тренутка на различитим дестинацијама глобалног села.

Најпре да дефинишемо приватност. Од свих људских права приватност је најтеже дефинисати. Дефиниција варира зависно од контекста и окружења. У многим земљама појам је спојен са заштитом података, која тумачи приватност у смислу управљања подацима о личности. Ван овог контекста, приватност је најчешће посматрана као линија до које друштво може да иде као уљез у нечије личне послове (живот). Приватност се може посматрати са неколико гледишта:
Приватност информација, која се односи на установљавање правила за прикупљање и руковање подацима о личности, као што су нпр. кредитне информације и медицински извештаји.
Приватност комуникација, која се односи на сигурност и приватност поште, телефона, електронске поште и других облика комуникације.
Приватност тела, која се односи на заштиту самог физичког бића против поступака као што су тестови на дрогу, генетски тестови.
Територијална приватност, која се односи на угрожавање домаћег и других окружења као што су радно место или јавни простор.

Недостатак дефиниције не значи и недостатак важности.

Неке од дефиниција приватности:
Право да се буде остављен на миру.
Приватност је право људи да изаберу слободном вољом под којим условима и у коликој мери желе изложити сами себе, своје ставове и понашање другима.
То је стање које може бити изгубљено било личним избором појединца било акцијом других особа.
Право појединца да се заштити од инвазије у његов лични живот или послове, или његове породице, директним физичким мешањем или публиковањем информације.
Информациона приватност је интерес појединца да контролише прикупљање и ограничи употребу података о личности о себи самом.

Идеја приватности заснована је на идеји о постојању разлике између самих појединаца, као и постојању разлике између појединаца и колектива. Литература о приватности подразумева
разлику између јавне сфере и приватне сфере живота сваког појединца. Комбинација приватности информација и приватности комуникација се често назива и информацијска приватност.