СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
РЕГИЈА ЈУГ

пет, 15.09.:

     ИЗАБРАНИ ПРЕДСТАВНИЦИ СТС У ОДБОРУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ НА РЕГИЈИ ЈУГ

На састанку Oдбора регије Југ, одржаном у уторак, 26.09.2006. године, у просторијама СТС, изабрани су Небојша Андрејић (главни монтер из Прокупља) и Горан Поповић (монтер у приступној мрежи из Ниша) за представнике СТС у регионалном Одбору за безбедност и здравље на раду. Небојша Андрејић је уједно и члан Удружења ТТ монтера. 

Поменути регионални Одбори саставњени су од по 2 представника репрезентативних синдиката и 3 представника Предузећа.

Састанак је отворила Слободанка Каменовић, председник регије Југ, а дневни ред био је следећи:

1. Активности синдиката између две седнице
2. Именовање представника СТС у Одбор за безбедност и здравље на раду за регију Југ
3. Разно

Слободанка Каменовић упознала је чланове Одбора са резултатима недавно одржане седнице Извршног одбора СТС. На састанку се дискутовало и о раду Фонда солидарности Предузећа, као и о текућим проблемима радника на регији Југ.
 
   
 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
e-mail:
sindikat.telekoma@telekom.yu