СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

уто, 05.09.:

Седница Регионалног одбора регије Југ 29.08. у Нишу

Седница Регионалног одбора регије Југ одржана 29.08. у Нишу 

На седници је осим чланова одбора био присутан и председник Синдиката господин Ивица Цветановић.

На дневном реду су биле активности Синдиката између две седнице. Председник Синдиката је дао исрпан извештај о активностима руководства Синдиката како према чланству, обиласком синдикалних организација и директним разговорима са радницима, тако и активности усмерене према Министарствима и послодавцу. 

-Акција за акције се наставља са још већим бројем Синдиката и локалних Јавних предузећа. Са новим предлогом закона предстоји нам врућа јесен.

-Припремљен је и предлог нове стамбене политике. У току су преговори са банкама како од стране пословодства, тако и Синдиката. До краја месеца септембра очекује се окончање предлога.

-Министарству финансија је поднет захтев за повећањем масе за зараде или реална исплата топлог оброка и регреса. Такође је актуелна и зарада из добити (део) на име повећања цене импулса и ребаланса буџета.

Чланови одбора су такође указивали на бројне проблеме у својим срединама почев од недостатка заштитне опреме, недолазак платних листића у место рада, покретање иницијативе за каско осигурањем службених возила и друго.

Председник Со Прокупље Небојша Андрејић, иницијатор формирања Клуба добровољних даваоца крви на нивоу Предузећа, је информисао Одбор да и руководство Сектора за персонал подржава ову акцију. Предност овакве организације је тачна база добровољних даваоца крви и боља организација давања крви у сарадњи са предузећем. Даље активности предстоје.

Из ове дискусије закључује се да се у Синдикату Телекома Србија ниједног тренутка није осетила летња пауза и недостатак активности и информација. 
  

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
e-mail:
sindikat.telekoma@telekom.yu