SINDIKAT TELEKOMA "SRBIJA"

пон, 07.08.:  

Састанак Одбора СО Телеком Ниш

          Дана 04.08.2006. год. одржан је редован састанак Одбора СО Телеком Ниш у синдикалним просторијама пословног центра Горча у Нишу. Састанку су поред чланова Одбра СО Телеком Ниш присуствовали: Ивица Цветановић председник СТС и Слободанка Каменовић предсдник регионалног одбора регије Југ. На састанку су разматрана актуелна питања везана за рад синдиката као и за актуелна дешавања у нашем Предузећу.
          Било је речи о примени и праћењу Колективног уговора, активностима СТС на убрзавању доношења и примене новог модела за решавање стамбених потреба запослених, о припреми новог система зарада, ДНТ, Допунском прензионом осигурању, о застарелом возном парку, неуспелим тендерима за набавку заштитне одеће и обуће, и друго.
          Донете су одлуке да се изврше уплате према Централи СТС за чланарину у ЕУРОФЕДОП, као и заостала дуговања за додатно здравствено осигурање.
Такође, предложено је да СТС тражи од Предузећа да покрене едукацију курс енглеског језика за заинтересоване раднике који имају контакте са клијентима (кориснички сервис, 9813 и др.) без обзира на стручну спрему.
          Покренута је иницијатива за утврђивање чињенице зашто одштампани платни листићи путују од Београда до Ниша месец дана, јер у Предузећу има и радника који немају приступ ИТ домену, те с тога немају одмах увид у своје платне листиће. 

Председник СО Телеком Ниш
Братислав Јовановић

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
e-mail:
sindikat.telekoma@telekom.yu