ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 03/2024


 

сре, 20.03.24.

 

У марту одобрене 53 позајмице
 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у марту месецу одобрене су 53 позајмице.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. априла.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- 11234, 11236, 11237, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11253, 11254, 11255, 11259, 11262, 11266, 11267, 11269, 11271, 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278, 11279, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11292, 11293, 11294, 11295, 11297, 11298, 11299, 11300, 11301, 11302 и 11303.