ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 03/2023


 

пон, 20.03.22.

 

У марту одобренe 43 позајмицe
 

 По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у марту месецу одобрене су 43 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 400,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. априла.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- 10732, 10741, 10749, 10756, 10757, 10758, 10759, 10761, 10764, 10765, 10766, 10767, 10768, 10769, 10770, 10771, 10772, 10773, 10774, 10775, 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10789, 10790, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10796, 10797, 10798 и 10799.