ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 10/2022


 

чет, 20.10.22.

 

У октобру одобренe 44 позајмице
 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у октобру месецу одобрено је 44 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 400,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. новембра.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- 10574, 10575, 10576, 10577, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10585, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 10597, 10599, 10601, 10602, 10604, 10605, 10606, 10608, 10609, 10610, 10611, 10613, 10614, 10615, 10616, 10617, 10618, 10619, 10620, 10621, 10622, 10623, 10624 и 10625.