насловна | вест:


04.03.2024.


СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА РАДНО АНГАЖОВАНИХ У "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. У 2024. ГОДИНИ

 

На основу Одлуке генералног директора о организовању и спровођењу спортских такмичења у 2024. години, решења о именовању чланова Организационог одбора и Плана и програма спортских такмичења, дана 27.02.2024. године одржана је седница Организационог одбора.

 

Према Плану и програму спортска такмичења спровешће се у периоду март-јун 2024. године, и то:

 • први ниво такмичења спровешће се у току марта и априла;

 • други, односно регионални ниво у току априла месеца;

 • финални ниво у периоду од 30.05. до 02.06.2024. године.

Први ниво спортских такмичења спроводи се у организацији синдикалних организација репрезентативних синдиката.

 

Сви заинтересовани запослени и радно ангажовани који желе да учествују у такмичењима могу и морају се пријавити искључиво од 05.03. до 20.03.2024 године. Због организације такмичења, запослени који се не пријаве у том периоду, неће моћи да учествују ни на једном нивоу такмичења. За слање пријава и детаљније информације у вези првог нивоа такмичења можете се обратити следећим регионалним представницима репрезентативних синдиката, и то:

 

РЕГИЈА БЕОГРАД

 1. Ненад Џагић, 064/651-3041, nenaddz@telekom.rs

 2. Драган Јовић, 064/651-3064, draganjovi@telekom.rs

 3. Саша Пантић, 064/651-4299, sasapa@telekom.rs

 4. Перица Курћубић, 064/651-3621, pericak@telekom.rs

РЕГИJA КРАГУЈЕВАЦ

 1. Зоран Албић, 064/653-1155, zoranalb@telekom.rs

 2. Ненад Стевановић, 064/ 614-1238, nenadsteva@telekom.rs

 3. Бранислав Грандов, 064/ 653-2007, branislavgra@telekom.rs

 4. Иван Стевић, 064/653-2434, ivanste@telekom.rs

РЕГИJA НОВИ САД

 1. Александар Батос, 064/652-1400, aleksandarba@telekom.rs

 2. Бошко Прелевић, 064/652-1376, boskop@telekom.rs

 3. Александар Поповић,064/652-1040, aleksandarpop@telekom.rs

 4. Горан Букорац, 064/652-2606, goranbuk@telekom.rs

РЕГИJA НИШ

 1. Иван Стаменковић, 064/614-1118, ivanstame@telekom.rs

 2. Зоран Стефановић, 064/654-2010, zoranstef@telekom.rs

 3. Слободанка Каменовић, 064/654-1070, slobodankak@telekom.rs

 4. Братислав Јовановић, 064/654-1630, bratislavjo@telekom.rs

Напомена: Молимо да у пријави посебно назначите статус запосленог ("Телеком Србија" а.д. или Агенција "Work and Care").

 

Преузмите образац пријаве.