насловна | вест:


16.11.2023.


ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА
И ПОСЛОВОДСТВА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.

 

Председник Синдиката Телекома "Србија" Мирослав Јоксимовић, председница Јединственог Синдиката Телекома Србија Mарина Здравковић и генерални директор "Телеком Србија" а.д. Владимир Лучић потписали су дана 16.11.2023. године, Споразум о побољшању материјалног положаја запослених у "Телеком Србија" а.д. у 2024. години.

 

У складу са претходно постигнутим договором, Спорaзумом је уговорено следеће:

  • повећање основних зарада запослених и лица ангажованих посредством агенција за запошљавање у Друштву у 2024. години, у висини од 10% од исплате зараде за март месец и 5% од исплате зараде за новембар месец, с тим да се повећање зарада не односи на запослене који су ван Колективног уговора;

  • да се у складу са важећим Колективним уговором, у априлу 2024. године изврши једнократна исплата запосленима по основу пословних резултата Друштва за претходну годину;

  • Друштво се обавезало да ће, у зависности од реализације планираних пословних резултата, у случају да према званичним подацима годишња стопа инфлације у Републици Србији у октобру 2024. године буде већа у односу на октобар 2023. године, поред напред наведених давања, размотрити реалне могућности за додатну једнократну исплату запосленима.

Поред повећања зарада у 2024. години и тринаесте плате, имамо сагласност пословодства да се у Буџету за 2024. годину повећају средства за солидарну помоћ, поклон за 8. март, новогодишњи поклон за децу и спортска такмичења и договорено је да ће се размотрити могућност повећања средстава за здравствену рехабилитацију.

ИНФО СЛУЖБЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА