насловна | вест:


17.06.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У четвртак, 09.06.2022. године одржана је презентација Новог система зарада репрезентативним синдикатима од стране директора Дирекције за људске ресурсе Драшка Марковића, директорке Сектора за планирање компензије и бенефиције Тамаре Вукмировић и шефова Служби Виолете Павићевић и Вукашина Терзића.

 

Овај дуго очекивани предлог, у чијој изради синдикати нису учествовали, иако смо више пута нудили конструктивну улогу, базира се на систему награђивања тј директној вези са резултатима процене радног учинка и тренутним стањем са фокусом на повећање мотивисаности и ефикасности. Такође, према речима пословодства предлог представља само почетну идеју која ће се још разрађивати и допуњавати.

 

Нови предлог ставља у први план оцену сложености радних места уместо досадашњег степена стручне спреме. Уместо досадашњих нивоа (са поднивоима) овај систем предлаже платне разреде са великим распоном минималне и максималне зараде у платном разреду. Такође поредећи тренутно стање и зараде на тржишту (тзв. peer група) дошло се до резултата да су зараде које обухватају оперативне, техничке и послове подршке плаћене више или исто док су високостручни и менаџерски послови плаћени далеко ниже него исти/слични послови у peer групи (peer група су компаније у Србији које се баве истом или сличном делатношћу).

 

Захтев Синдиката Телекома "Србија" да се постојећа зарада сваког запосленог мора пренети у основну зараду новог платног разреда без икаквог умањења уз могућност увећања сходно резултатима представља основ заштите материјалног положаја око које неће бити компромиса. Жеља је свакако да се тај положај побољша и на томе активно радимо нудећи конкретне предлоге који би појаснили нејасноће око оцењивања сложености, а самим тим и зарадом запослених.

 

Како нови систем зарада, као саставни део Колективног уговора, захтева искључиво сагласност репрезентативних синдиката као јединих овлашћених да га у име запослених потпишу уверавамо све (и оне који нису у синдикату) да нећемо одустати од намере да унапредимо и побољшамо предлог пословодства, учинимо га јаснијим и смањимо могућност злоупотребе и субјективности и у том циљу очекујемо скори наставак преговора.

 

Имајући у виду да је Удружење монтера за телекомуникациону мрежу Србије на свом сајту објавило вест у којој истиче појединости новог система зарада и афирмативно пише о предлогу пословодства уз похвале датих решења, истичемо и подсећамо представнике Удружења да су према Закону о раду само репрезентативни синдикати овлашћени да преговарају о питањима која се тичу положаја запослених и да смо ми једини овлашћени да дамо сагласност на измену система зарада. Уколико је пословодство презентовало нови систем зарада представницима Удружења, то је могао да буде само неформалан израз добре воље пословодства да их информише о активностима које се спроводе у компанији. Дакле, уз дужно поштовање колега из Удружења монтера, неопходно је да имају свест о томе да нису преговарачка страна у овом процесу и да су њихова овлашћења у вези овог питања иста као и било ког другог Удружења регистрованог у Републици Србији на пример Удружења добровољних даваоца крви, Удружења власника акција, Удружења потрошача, Удружења љубитеља птица и слично.

 

Оваквим својим активностима Удружење монтера само негативно утиче на даљи ток преговора, јер се јавно са похвалама изјашњава о предлогу који има доста нејасноћа и који ће тек бити усавршаван и мењан, при чему су према овом предлогу у најлошијем положају управо запослени на пословима техничара и монтера, који су њихови чланови, јер је између осталог анализом зарада на тржишту утврђено да су они плаћени више него запослени на истим пословима у упоредним компанијама.

 

Због свега наведеног, захтевамо од представника Удружења да се у будуће уздрже од оваквих и сличних активности, да објавама на сајту не ремете даљи ток преговора и да у контакту са послодавцем исказују ставове у скаду са својим овлашћењима, а репрезентативни синдикати ће у поступку преговарања као и увек до сада водити рачуна о свим својим члановима, а тиме и онима који су чланови Удружења монтера, и заступати њихове интересе на најбољи могући начин, као једини овлашћени преговарачи и потписници сагласности на нови систем зарада према Закону о раду.

 

Истовремено скрећемо пажњу пословодству да су репрезентативни синдикати једини овлашћени да преговарају и потпишу Колективни уговор, чији је саставни део систем зарада, тако да уколико некоме трећем презентују нови систем зарада треба да напомену да не објављују презентоване садржаје и своја мишљења о истима, поготово што смо у овом тренутку тек на самом почетку процеса преговарања, па овакве активности могу само да штете преговорима.