насловна | вест:


30.05.2022.


ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.

 

Седници Надзорног одбора "Телеком Србија" а.д. која је одржана 26.05.2022. године, присуствовали су и активно учествовали у раду председник Синдиката Телекома "Србија" Мирослав Јоксимовић и председница Јединственог синдиката Телекома Србије Марина Здравковић, као чланови Надзорног одбора.

 

Надзорни одбор је усвојио финансијске извештаје за 2021. годину. Према финансијским извештајима наставља се тенденција константног раста, па је тако у последње три године оперативна добит Телекома расла четири пута брже од прихода, што је доказ да су остварене значајне уштеде и да је повећана ефикасност компаније. Нето добит у 2021. години је четири пута већа него 2019. године. Телеком је у 2021. години постао највећи оператор по броју корисника у сва четири сегмента пословања (фиксна, мобилна, мултимедија и интернет).

 

На седници је донета и Oдлука да се Скупштина акционара Телекома Србије одржи 30.06.2022. године.

 

Поред тачака дневног реда разговарало се и о предлогу новог система зарада запослених у Друштву који је презентован Извршном одбору директора. Најављено је достављање предлога и његова презентација репрезентативним синдикатима у најкраћем року, након чега ћемо усаглашавати ставове, а примена новог система зарада није предвиђена пре 2023. године. Разматрала се и могућност активирања роминга на службеним картицама, па је обећано да ће та услуга бити омогућена запосленима.