насловна | вест:


07.10.2021.

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА
ИЗВРШНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

 

Седница Извршног одбора Синдиката Телекома "Србија" одржана је 30.09.2021. године у Београду у хотелу "Мајдан", уз придржавање свих епидемиолошких мера.

 

На седници се дискутовало о актуелним дешавањима у "Телеком Србија" а.д. и планираним активностима.

 

Председник Синдиката Мирослав Јоксимовић је детаљно упознао чланове Извршног одбора о садржини свих разговора са пословодством које је обављао између две седнице. Направио је посебан осврт на све активности које су спроведене у последње три године, а које су резултирале јачањем позиције "Телеком Србија" а.д. на тржишту и подизањем вредности компаније. Присутне је упознао и са будућим плановима наше компаније које ће обезбедити још бољи пословни резултат. Дискутовало се о начинима побољшања материјалног положаја запослених у наредном периоду, имајући у виду да се очекује да компанија из године у годину буде све успешнија. Истакнуто је да, у складу са Споразумом репрезентативнх синдиката и пословодства о материјалном положају запослених у 2021. години, следи повећање основних зарада почев од зараде за октобар месец 2021. године, а да ће синдикат предложити да се почне са преговорима о повећању основних зарада у 2022. години.

 

На седници је посебна пажња поклоњена спровођењу и планирању активности нашег Синдиката према члановима и плановима за повећање броја чланова и учлањење нових колега који су нам се придружили из Супернове.

 

Једна од тачака дневног реда је био и предлог пословодства за измену и допуну Колективног уговора (члан 58а), у вези чега је вођена озбиљна дискусија, у току које су изнети сви аргументи за и против потписивања наведеног предлога, након чега су чланови Извршног одбора усвојили одлуку да председник синдиката потпише предложени Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора "Телеком Србија" а.д..